Fameye Nyame Bi Na Wo Me So

Obiaa ndɔ me te s3 no. Odehyieba Priscilla -Edin Bi Agye Me 3. everything vibe. Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah anka daa me daha Kokonsa ni b3 br3 Hia tsumfuor so b3 br3 I go dey give oh minsr3 Nana Nyame bekyer3 Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah. Boa wƆ n, O Onyame, wƆ wƆ n dwumadie mu, na ma wƆ n ahoƆ den. Na wama yen nkwa anni 3wie Nti meda nase a efata. 3 Ma minhu Wo s[ tete mpanimfo no huu Wo n' Wohuu w'anuonyam w] Sinai bep] n' so n' Ma minhu Wo, na me kra b[mee. Nyame kaa kyerɛɛ no, ‘Nna wo wɔ yere a ɔdɔ wo na ɔsom wo yie, Ananse. S3 y3fr3 wo a eyaa bra oo Eyaa bra oo Eyaa bra oo. Shatta Wale released new Gospel thanksgiving song to God titled ‘God is Alive’ Download Free MP3 By Shatta Wale – God is Alive Lyrics Woye me afre owuo mu woyi me afre at3 ch3mu di me asi obutan so meda wo ase Yahuwah Nka omo aku meo Nka matititi Nka omo akumeo awa wa do bieni Nyame na meda nu ase Nka omo Akume ooo Meda wo Ase oo Yehowa me ni Shatta movement fans ninaa. Ei! Me flow nkoaa kɛkɛ, edey bee. Christabel Nana Akosua Yeboah (Lady Cee)- One Point NEW GOSPEL ARTISTE Of THE YEAR. ANaPA NE ANWUMME-S3RE Morning and Eve~iqy Prayer 8. W'anya Serwaa Koto bɔmɔden mano ntena mu. Ankonam / Eho Na Ade Wo F. Na me ni hwee oo. Marian Yamoah (Ewurah) -Nyame Aye Bi. If I check, I dey see say you dey hungry W'ayɛ yie a, nka wo da so hyɛ. Ɔbra no ne me di atwetwe. Community nine asa bi kra y3 fr3 nu too. NEW GOSPEL ARTISTE Of THE YEAR. Aseda piesie y] de ma wo o Aseda piesie, y] de ma wo Awurade Aseda piesie me y] ma wo o Aseda piesie, me y] ma wo Awurade. Ma mununkum no nkata me so Ma ogya fadum nkyere me kwan Fa me twa epo kokoo yi Na m'anka asuogya 2. Choose one of the browsed Wo Ye Nyame Me Wo Adze By Nacee Download lyrics, get the lyrics and watch the video. Se Wo Da Ento Pono Mu 7. Top Nana Ampadu Songs, according to lastfm api stats. So keep on riding, keep your eyes on the road. Related artists: Bi-2, Bi rain, Ka, Kaťata bro, Me first and the gimme gimmes, Me & my. Mother of all rappers the rap goddess wo bisa me na m’ama woa may3 baatan hun. Shatta Wale released new Gospel thanksgiving song to God titled ‘God is Alive’ Download Free MP3 By Shatta Wale – God is Alive Lyrics Woye me afre owuo mu woyi me afre at3 ch3mu di me asi obutan so meda wo ase Yahuwah Nka omo aku meo Nka matititi Nka omo akumeo awa wa do bieni Nyame na meda nu ase Nka omo Akume ooo Meda wo Ase oo Yehowa me ni Shatta movement fans ninaa. Browse for Diana Hamilton Nyame Aye Bi song lyrics by entered search phrase. EYIAH FREDERICK(ELDER K FRED)-Aba Me So. Literally: If you do not heed advice, you go to Anteade (the town for those who don't heed advice) 39. The love of my life. [Fameye: Verse 2] Obia nkasɛ menshi If you dey bous relax na wanfi Tsie na w’ankasɛ bia w’anti Cox your lifestyle all go dey give adansi ooɔɔ You for dey pray pray pray Na kwan bi bɛbie Make you no play play play Ago tell you plain plain Bantama Kwesi Boakye Wo ya sika ayɛ aa save oo Bantama aa Kwesi Boakye ee woya sika aa to wobo ase oo. Sika ne ahwƆfε na me wƆ bi o Me sii so na me nim nsa wi paa Boa me, Nana Nyame boa me (Father, Father, please God, help me). Included Songs Aba Mu Awie Abandendene Nye Wo Yehowa Abere A Me Te Ase Yi Abode Nyina Yi Wo Ayew Afehyia Pa Agya Nyame Aleluya Nyame Aleluya Soro Abofo Tow Ndwom Aman Nyina Beyi Wo Ayew Ampa Ara Nyame Na O Yie Anwanwa Do Ben Nyi Asafo Yehowa Asafo Yehowa Aseda Nka Onyame Aseda Nyina Ye Wo De Awurade Ne Fie Ye. Adom bi na 3so) memu Adom bi na ede me anim Adom bi na ede me akyire Entse me gyai nehyire da aahh Adom bi na 3so) memu Adom bi na ede me anim Entse me gyai ne hyire da aahh. Minim sɛ woyɛ ɔbea a wo ho yɛ fɛ. Wo da su ti asi yi di3 da nyame asi oo. Download our mobile app now. CHRIST MMAE3 A ETO SO MMIENU. Wo rap yare a fa to me so na me yɛ gee. Onyame honhom kronkron Bra b3tena me. If I check, I dey see say you dey hungry W'ayɛ yie a, nka wo da so hyɛ. Medikal gave the money to Fameye after featuring on the remix of his Nothin I get hit song. OBEKASA AMA ME 11. Yesu Kristo - Esther Smith by Philip Amo. Wo mmp3 me na wo p3 me sika kuaa di3 a doo. S3 y3fr3 wo a eyaa bra oo Eyaa bra oo Eyaa bra oo. "Bisa Lyrics BY Fameye" & WillisBeatz. Kwatakye atiko, lit. By Harry) VIDEO: Boggy Wenzday opens up on sleeping with his former Manageress; Freda Rhymz - KMT (Sista Afia Diss)(Prod. Ewurah -Nyame Aye Bi – WINNER. Nathacha Okang(Mama Tina) Mawu Mo Twumi. Frank Opoku (Minister Frankie) -Ebebamu. Second Verse. Afei nso aboa bi b3ka woa na 3firi wo ntoma mu. There are 60 lyrics related to Asem To Me A Ka Bi Ma Me. Odo Adeε Bi 7. Owu sum mu nko duru soro Wo wo nkyen ahenfie 4. Mako nnyɛ dɛ a ɛnte mma wo yɔnko sɛ ɔnwe. Adinkra are visual symbols, originally created by the Akan of Ghana and the Gyaman of Cote d'Ivoire in West Africa, that represent concepts or aphorisms. S3 y3fr3 wo a eyaa bra oo Eyaa bra oo Eyaa bra oo. Asuapon yi b!bↄ wo mmerane na y!de wo atena Ghana Asuapↄn Kunini Asipim kese! yi so nn!. Ɔyɛ me enyisɔ so yie dɛ me maame dze mbofra baanan twaa Wiadze Ɔkõ Kɛse II ne begya-begyayɛ ber mu no. 3 Ma minhu Wo s[ tete mpanimfo no huu Wo n' Wohuu w'anuonyam w] Sinai bep] n' so n' Ma minhu Wo, na me kra b[mee. Mmɔfra bi abɛfa. Ebɛnadze na Otwar Dɛ Yɛyɛ? Mbom, bia ibɔdwen dɛ, m’asɛdze nye bɛn? Ampaara ɔwɔ dɛ meyɛ ma ɔbor dɛ metsena hɔ ara ma wɔabɛgye me. Me te nyame nifa so na me bɔ club beer. Mother of all rappers the rap goddess wo bisa me na m’ama woa may3 baatan hun. Wo bɛ hu me na m’ayɛ fɛɛfɛɛfɛ, Nanso neɛ me nam mu no na obiaa nnim ooo *Chorus* Nyame W’agye me W’agye me ooooo Me nyame w’ayi me W’ayi me ooo Afri ɔhaw bi mmu. Wo kunu b3 dru fia na w'br3 ama ne boo. Wo yԑ dԑn na aswokye bo mu? Tumi bԑn na wo de kasa? Nyansa bԑn na wo de nweni ade? Anuonyam wura, ka biribi kyerԑ'm o Ka biribi kyerԑ'm o Ka biribi kyerԑ'm o Ka biribi kyerԑ'm o Ka biribi kyerԑ'm o Ka biribi kyerԑ'm o Ka biribi kyerԑ'm o Nana ei, yԑ ma wo so Okokroko Yԑ ma wo su Yԑ pagya wo Yԑ kuto wo Edin bԑn na me nfa nferԑ wo?. Christabel Nana Akosua Yeboah (Lady Cee)- One Point. EYIAH FREDERICK(ELDER K FRED)-Aba Me So. De] ]k[ so bebirebe yi Y] de] y’ahu nso y]nnhu y] Awurade y]n aso ate Kwan a wo fa so gye Israel fo[Onni atuo, onni agyan Nso wo. Ma wani n’bre me oo na nsa tia nyina yɛ pɛ heeee. Abe bi rebewu a na ɛsɔ. NEW GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR 1. Abrantie a me siso eh arh. wura, wo na wudii m’akyi bƐgyee me wƆ daa ogyam da a me ne nnebƆneyƐfo hwehwƐƐ adefunu no wofrƐƐ me sƐ menhwehwƐ wo w’ahenni ne wo trenee wo tumfo ne ƆhenkƐse yƐda w’ase yi w’ayƐ. Nothing I get. Elder K Fred- Aba Me So 10. Anglicisation: Mako nnye de a ente mma wo yonko se onwe. Who born you na who born you Aha ah, aha ah. Mer3 a na )mo se me y3 Jonki no S3 wo nso wo ka bi Shame on you too Afei de3 mo ahu s3 mek) bally w) yonki Hw3 no hw3 nanim s3 monkey If I check I dey see sey you dey hungry Woay3 yie a nka wo daso hy3 ab)ski Me nwuu y3 de3 Nana Nyame te ase Wo ne me ny3 p3 obia ne ne wiase Mer3 a na me da bench so w) Aflao Obia anfa handkerchief ampepa ma ni. Ghana Music Radio playlist. AKOBEN > War Horn. Ebi God way E bless me my brother Don't Envy eeeee. We are more than more than aah huh Afira kumaah ee Ohemaa ee Y3 ko ntokwa nso me ma di3 y3 obaa simaa Paa arora me di3 nie Maa Kunado, wo ba no akyer3 me oo I tried not to miss you too much when you are awa. Ewurah -Nyame Aye Bi – WINNER. S3 menkoto koto wo na menyi way3 oo S3 menmuni muni Na menna wase oo M3ka wo k3se3 no akyer3 amansan. Ah ɛyɛ Nyame adom akwa Na me tumi to bi ma obiaato Na me tumi to bi ma obiaato Na me tumi to bi ma obiaato. Meka Lyrics by Bisa Kdei ft. Zack Gh released new song titled ‘Don’t Envy’ Ft Fameye Download Free MP3 By Zack Gh – Don’t Envy Ft Fameye (Prod By Apya) Lyrics Waboa me aa na Nyame Ay3 aa Don’t Envy Ebe God do am Dont Envy download [Download] Read More » Sep 26, 2019 · The song featured vocal assistance from various Ghanaian hit-makers: Fameye, Quamina MP and. Ebe fameye chale. Ɛnti wosɛe me a na ayɛ dɛn If you wish me well, I dey wish you well o. Odehyieba Priscilla -Edin Bi Agye Me 3. Christabel Nana Akosua Yeboah (Lady Cee)- One Point. If I check, I dey see say you dey hungry W'ayɛ yie a, nka wo da so hyɛ. BRO, TOM by Khemical TV. YESU YE NKWA NSU 1. ma afie paa-to yen Afie nhyia pa (2x) Afie nko me to yen so bio Afie nhyia pa nko me to yen bio (2x) 7. So keep on riding, keep your eyes on the road. aaaaah aaaah ebe Fameye chaley yuh yuh JAY KENN is Mmmmmmmm Ah Nsuo muna tuntum kraa odo mentu nhy3da The kind of feeling I'm getting now nu we for be together haaah Mepes3 mede mfiano de da wo 3ky3 na wonte me nka aa m3nda Wok)da Kae oo odo Am on ma way Meeba wo ky3n na mab3bo away See I know say I just delay but tonight u for take kupay me d) eh Am on ma way Meeba wo ky3n na mab3bo away. Fine girl di3 wo nya bi gyi wo fa akpoo. Nyame Nhyira Mmaa. Nothing I get. M'anidaso - Finale 2008 - [M'anidosoo' Ma wonsa so - Finale 2008 - [ma wo nsa so. Ewurah -Nyame Aye Bi * WINNER 8. Auntie Atta 2. everything nicely. Nyame sunsum ee Yeretwen wo oo Eye a bra ntem. A Medley of Four Songs by Ps. SO ME NSA (LYRICS) By Bettina Bonsu # Verse1 When I think about His favor in my life All I wanna to do is meet Him face to face And ask Him what I've ever done To deserve this kind of grace To behold and kept Each and every day # Chorus So me nsa Mɛn gyae me mma me nkɔ Mɛn gyae me mma me nkɔ Mɛn gyae me mma me nkɔ So me nsa Mɛn gyae me mma me nkɔ Mɛn gyae me mma me nkɔ Mɛn. She addressed the body shaming, did a little of her own, side tackled Medikal because everyone seems to think he’s the ghostwriter behind Sista Afia’s diss tracks and oh King Promise’s. Na nso me kɔ me ani a… Asɛ me kɔ mekyi. Tonight, God we give you glory “Wabu yen bi, na wafer3 yen y3de3 nanka y3nnka ho” Na wogyae w)n nyinaa na wob3hwehwe me Oguanhwefo pa, )ne me wura Jesus. ELDER K FRED-Aba Me So. Nana wo try me Koo wobɛ nya BP. nti medeɛ minsɛ Bentley aaaaah. Gospel Song Lyrics - GH. Na de! mesr! ne s! Kofi wo mmas! yi b!y! ns!nkterene! ama Ghana man. Mese wo ny3 obiaa eh, meny3 obiaa eh Obiaa ny3 obiaa, mese obiaa ny3 obiaa Who born you haters And i say who born you Ahhhaa ah, ahaa ah ahh. Ɛnti wosɛe me a na ayɛ dɛn If you wish me well, I dey wish you well o. Included Songs Aba Mu Awie Abandendene Nye Wo Yehowa Abere A Me Te Ase Yi Abode Nyina Yi Wo Ayew Afehyia Pa Agya Nyame Aleluya Nyame Aleluya Soro Abofo Tow Ndwom Aman Nyina Beyi Wo Ayew Ampa Ara Nyame Na O Yie Anwanwa Do Ben Nyi Asafo Yehowa Asafo Yehowa Aseda Nka Onyame Aseda Nyina Ye Wo De Awurade Ne Fie Ye. This feature is not available right now. Na me ni hwee oo. Nti Nyame som paa, na yɛle som yi a? Bisa wo nua, na bisa wo a so wo ho Nyame som paa, na yɛle som yi a? Ma Jehovafo no reba a, ne ɛrɛgauni yi Nti Nyame som paa, na yɛle som yi a? Na ɛtale obi ne kunu ho dɛ plaster yi Nyame som paa, na yɛle som yi a? Hwɛ so ma me a, ɛleku no agye ne dan yi. Ewurah -Nyame Aye Bi * WINNER 8. Girl wei paa. Mother of all rappers the rap goddess wo bisa me na m’ama woa may3 baatan hun. It is made up of Cynthia Appiadu (lead singer), Edna Sarpong, and Monica Owusu Ansah. Ewurah -Nyame Aye Bi * WINNER 8. Nana wo try me aaa Koo wobe nya BP. For the first time, Ghanaian rapper and record producer Kwesi Ar. Mer3 a na )mo se me y3 Jonki no S3 wo nso wo ka bi Shame on you too! Afei de3 mo ahu s3 mek) bally w) yonki Hw3 no hw3 nanim s3 monkey If I check, I dey see say you dey hungry Woay3 yie a nka wo daso hy3 ab)ski Me nwuu y3 de3 Nana Nyame te ase Wo ne me ny3 p3 obia ne ne wiase Mer3 a na me da bench so w) Aflao Obia anfa handkerchief ampepa ma ni. Meka wo nan. Shatta Wale released new Gospel thanksgiving song to God titled ‘God is Alive’ Download Free MP3 By Shatta Wale – God is Alive Lyrics Woye me afre owuo mu woyi me afre at3 ch3mu di me asi obutan so meda wo ase Yahuwah Nka omo aku meo Nka matititi Nka omo akumeo awa wa do bieni Nyame na meda nu ase Nka omo Akume ooo Meda wo Ase oo Yehowa me ni Shatta movement fans ninaa. wanboa me aaaaa See my brother Don’t Envy. Na wɔn nyinaa wu yɛ (And they all [Egyptians] died) 0nua wɔ asetena yi mu (My brother, in this life) Nsɛm bi tutu awerɛhoɔ (Some situations invoke sorrow) Na ɛto yɛn adwendwen (Causing us to worry) Nanso onua kae n’ahunnu sɛ (But my brother remember that) Wo wɔ Bɛrimma bi a ne din ne Jesus (You have a man called JESUS) ɔyɛ Awurade. BRO, TOM by Khemical TV. our partners use cookies to personalize your experience, to show you ads based on your interests, and for measurement and analytics purposes. Nana wo try me Koo wobɛ nya BP. Mma weni mbre mi oo. OboafoƆ wƆ AtoyerenkyƐ m mu, Ɔhoteaseni. De] ]k[ so bebirebe yi Y] de] y’ahu nso y]nnhu y] Awurade y]n aso ate Kwan a wo fa so gye Israel fo[Onni atuo, onni agyan Nso wo. She addressed the body shaming, did a little of her own, side tackled Medikal because everyone seems to think he’s the ghostwriter behind Sista Afia’s diss tracks and oh King Promise’s. MA MUNUNKUM NO 14. Mese wo ny3 obiaa eh, meny3 obiaa eh Obiaa ny3 obiaa, mese obiaa ny3 obiaa Who born you haters And i say who born you Ahhhaa ah, ahaa ah ahh. Choose one of the browsed Asem To Me A Ka Bi Ma Me lyrics, get the lyrics and watch the video. 16 songs available from Kuami Eugene. Sarkodie - Check Your Pay (Lyrics) Intro Yeah, This one is for the real money spenders. Mama Tina – Mawu Mo Twumi. Se Wo Da Ento Pono Mu 7. Nti Nyame som paa na yɛ le som yi a? Bisa wo nua, ne bisa woa so wo ho Nyame som paa na yɛ le som yi a? Ma Jehovafo no rebaa ne ɛrɛguani Nti Nyame som paa na yɛ le som yi a? Nae ɛtale obi nu kun dɛ plaster yi Nyame som paa na yɛ le som yi a? Hwɛ so ma me a ɛleku no agye ne dan yi [Verse 2] Me sie atamuda paa… Ɛda a Nyame bɛba physical. our partners use cookies to personalize your experience, to show you ads based on your interests, and for measurement and analytics purposes. Me Nyame, mey1 fam hiani, na dom gye m'ayeyi ara. Afei de3 wani b) me so p3. Hwimhwim adee ko srosro. NEW GOSPEL ARTISTE Of THE YEAR. Listen to your favorite songs from Elder Kwesi Mireku. Wo bɛ hu me na m’ayɛ fɛɛfɛɛfɛ, Nanso neɛ me nam mu no na obiaa nnim ooo *Chorus* Nyame W’agye me W’agye me ooooo Me nyame w’ayi me W’ayi me ooo Afri ɔhaw bi mmu. C Beatz Na w’ate anaa? [Verse 1 – Strongman] Aboa kɔtɔ a onni tire se yɛnnya ne sɛso Ghana ho adwendwen, ama me dwen a ensi so Opanin baako pue a bɛhwɛ car a ɛsa so Mo ma ne nto yɛn mpaninfoɔ, ɛmmerɛ yɛnni nka so Gold chain […]. Mother of all rappers the rap goddess wo bisa me na m’ama woa may3 baatan hun. Wo nti everyday y3 Holiday Me ne wo mienu Me nkasa ntia wo da. S3 y3fr3 wo a eyaa bra oo Eyaa bra oo Eyaa bra oo. Kofi Kinaata - Behind The Scenes (Prod. Akoben is a medieval horn used to sound a battle cry. stream and download the banger below AKwaboah - Hye Me Bo. I say God ee. Dangerous 5. Fine girl di3 wo nya bi gyi wo fa akpoo. Tumi bԑn na wo de kasa? (By whose authority do you speak?) Nyansa bԑn na wo de nweni ade? (What is the source of your creative wisdom?) Anuonyam wura, ka biribi kyerԑ’m o (Glorious One, respond to me) [Ka biribi kyerԑ’m o] (Speak to me) x6 Nana ei, yԑ ma wo so (We exalt you, our King) (Chorus) Edin bԑn na me nfa nferԑ wo? (How shall. Cpl Adu Gyamfi- Worship Medley 6. Me shatta bi aa me trust ofiri sefwi wiaso Osee k wote apo aa da n’ase cox wahw3 wo so Na mesh3 ase3 na medi trotro mate Nti k me bo me ho moden Day to day Wo hu me baabi aa 3ny3 hweee Its where the money dey Na sunday chop bar Me ne mbaa no play Party gbeeeey M’angye wo girl aa na ony3 me type Medo hrrrr s3 wo papa koraa na ony3 me size. Afei nso aboa bi b3ka woa na 3firi wo ntoma mu. Hye Me Bo 3. Sesei k) hw3 me krom W) kekã d3 m'enya bi na m'ennkai h)n oo W'onnyim d3 )nnda fom'S3 oda fom' mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo Hw3 ade ma me hu na mele kã nny3 wo dze mele kã Akwantu mu nsem nny3 ne nyinaa na y3 kã Ntsi, me de m'asem nyinaa ama Onyame Nyame nara )ny3 nsenkyer3ne Hustler me nnyi beebi da S3 me yare mpo. everything nicely. Marian Yamoah (Ewurah) -Nyame Aye Bi. Hesekiel 18, 27. DOWNLOAD MP3 : Stonebwoy - Inna We Lane (Riddim Of The February 14, 2020. Elder K Fred- Aba Me So 10. Please try again later. Y3n ko3 hw3 Nti sika uh ay3 din yi na wo bo obi apoo Pono si )b3 uh manu apai sei poo Bronya yi s3 wo nni kakra di3 a joo Fine girl di3 wo nya bi gyi wo fa akpoo Wo mmp3 me na wo p3 me sika kuaa di3 a doo Forgetti me […]. Ɔbɛgye wo so Na ɔbɛka nsɛm kɛseɛ ahinta Na ɔdeakyerɛ wo Ɔyɛ wɔkyɛso Nyame a Gye no di yie Hunu sɛ, ɔbɛtumi ayɛ Hunu sɛ wo su ne wo haw nyinaa Ɛbɛdane wo sere Na hunu sɛ wo dimafo, wo dimafo Nyame ka wo ho yi W'anim rengu ase daa Hunu sɛ, ɔbɛtumi ayɛ. Ma minhu Wo na me kra b[mee. Momporow n'ahaban na. Wo Daa Da 9. Kuami Eugene released new song titled ‘Wish Me Well’ Download Free MP3 By Kuami Eugene – Wish Me Well (Prod By Willis Beatz) Lyrics if you wish me well i dey wish you well Nia ob3 y3 bia nipa be ka my God be my provider he be my protector so man dey go higher shame on you my God go favor you Nana Nyame kabi ma me kabe mame wonba me menyaa obia mpo bone i no do them anything nti wo sei me. ADOM BI WO JESUS MU by MINISTER ADU PATRICK +233244772489 by Adu Patrick. BRO, TOM by Khemical TV. Anointed Michael – Living Testimony 7. Tina sɛ wo twemo na wo ho me a charley twem kɔ. W'anya Serwaa Koto bɔmɔden mano ntena mu. Elder K Fred- Aba Me So 10. Browse for Asem To Me A Ka Bi Ma Me song lyrics by entered search phrase. This page is for outdooring the lyrics for Gospel Songs Originating in Ghana. Minister Frankie -Ebebamu 9. I NEVER WOULD HAVE MADE IT @ 8. Hook(churos) Wanboa me aaaaa na Nyame ayɛ aaa Don’t Envy eeee. Nana Nyame bekyer3 Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah anka daa me daha. Nathacha Okang(Mama Tina) Mawu Mo Twumi 2. God ee nyira na w’ahyira me ma na ebu me so yi. Mother of all rappers the rap goddess wo bisa me na m’ama woa may3 baatan hun. Ewurah -Nyame Aye Bi * WINNER 8. Ma mento m'Awurade ho nnwom Na ne tumi boro tumi nyinaa so ApƆnkƆ ne apƆnkƆ so tifo nyinara Yesu ake wƆn a go po mo. Medikal May 15, 2019 at 08:15 Me ma kwashey boys bi be yi wo shoe aa Ɛyi me na medi Judge kɔ court. Nothing I get. Ɔbɛgye wo so Na ɔbɛka nsɛm kɛseɛ ahinta Na ɔdeakyerɛ wo Ɔyɛ wɔkyɛso Nyame a Gye no di yie Hunu sɛ, ɔbɛtumi ayɛ Hunu sɛ wo su ne wo haw nyinaa Ɛbɛdane wo sere Na hunu sɛ wo dimafo, wo dimafo Nyame ka wo ho yi W'anim rengu ase daa Hunu sɛ, ɔbɛtumi ayɛ. php on line 119. Meyanie ky33 ma metwi memue. Se Wo Da Ento Pono Mu 7. Wa ye bi da nyame. everything nicely. Nana Nyame ne nsa ano Afei de3 wo hu me 2, 2 Mo a na mo se me y3 junky s3 wo nso wo kaa bi shame on you too. Forgetti me wei nu na k) ywi apio. , kosi s1 medu w’anu’nyam [mu na mato sorofom dwom pa, na m’ayeyi ne m’aseda as4 w’ani yiye koraa. Aba to yen so bio-o!! Agya Nyame Ankum Yen Wa…. Our new desktop experience was built to be your music destination. Minister Frankie -Ebebamu. February 14, 2020. BRO, TOM by Khemical TV. Nana wo try me aaa Koo wobe nya BP. Mma weni mbre mi oo. tw Ɔsomafoɔ Yohane twerɛɛ deɛ Agyenkwa no kyerɛɛ yɛn ɛfa nkaeɛ akyɛdeɛ a ɛnam Honhom Kronkron so ba no: "Na Okyigyinafoɔ a m'Agya bɛsoma no me din mu, ɔno na ɔbɛkyerɛkyerɛ mo nnoɔma nyinaa, na ɔbɛkae mo deɛ maka mo no nyinaa" (Yohane14:26). Elder K Fred- Aba Me So 10. Fameye's Verse Aana (ZackGh) dadadaadadaadada Fameye challey We are more than more than aaaaa aaah it's (Apyaonbeatz) Ewiase yɛ dɛooo nipa yɛ bɔɔla sɔ nipa nyɛ (Woteeeeeeee) Ma wani n'bre me oo na nsa tia nyina yɛ pɛ heeee See yestee you no help me so why today you Dey Envy aaah na …. Ma minhu Wo, na me kra b[mee. Girl bi i don't like Tema rapper so. ANaPA NE ANWUMME-S3RE Morning and Eve~iqy Prayer 8. Marian Yamoah (Ewurah) -Nyame Aye Bi 8. Woy3 Onyame bi Wofiri agya ne oba no Wa 3neonyam te s3 wo nti Y3b3 yi way3 daa. Wa ye bi da nyame. Tonight, God we give you glory “Wabu yen bi, na wafer3 yen y3de3 nanka y3nnka ho” Na wogyae w)n nyinaa na wob3hwehwe me Oguanhwefo pa, )ne me wura Jesus. Marian Yamoah (Ewurah) -Nyame Aye Bi. Adom bi na 3so) memu Adom bi na ede me anim Adom bi na ede me akyire Entse me gyai nehyire da aahh Adom bi na 3so) memu Adom bi na ede me anim Entse me gyai ne hyire da aahh. Na me ni hwee oo. Odehyieba Priscilla Agyemang(Odehyieba Priscilla)-Edin Bi Agye Me. Na wama yen nkwa anni 3wie Nti meda nase a efata. S3 y3fr3 wo a gye y3n so Gye y3n so oo Gye y3n so oo. Denzel Prempeh - Ghana Local Worship 2015 (TGH2015) ft Becky Bonney,Uncle Ato,YawOsei - Duration: 42:04. Frank Opoku (Minister Frankie) -Ebebamu. Eh ah bibia bɛ yɛ fine oh wo oh [CHORUS] Abrantie a me siso. W) kekã d3 m’enya bi na m’ennkai h)n oo W’onnyim d3 )nnda fom’S3 oda fom’ mpo aa nka soldier fo na w)le guard no oo Hw3 ade ma me hu na mele kã nny3 wo dze mele kã Akwantu mu nsem nny3 ne nyinaa na y3 kã Ntsi, me de m’asem nyinaa ama Onyame Nyame nara )ny3 nsenkyer3ne Hustler me nnyi beebi da. Kofi Lyrics: Kofi Kinaata - Behind The Scenes. Don’t know what song’s been playing on the radio? Use our service to find it! Our playlist stores a Ghana Music Radio track list for the past 7 days. Fameye - M3ka Lyrics. Let's go! Verse Tie, Boys bi tumi ma makoma bc mebirim wonni cash wob3 claimi top shatta Wanya fea bi na wide akcgye 4 Runner nti wop3s3 y3fr3 wo number one stunna Wobctc mu ny3 up to date nti m3nrushi na wampre cocaine antwe powder Boiz popi. Adinkra Symbols. Verse 1 M'akoma redi ahurusie Awurade aboa me o Ɔbɔnefoɔ atadue mu abubu Ama m'anisuo nyinaa adane m'anigyie Awurade na ɔma, ɔno ara na ɔgyeɛ o Ɔwɔ brɛ de ma ɔdasani biara Sɛ wo mmerɛ ɛmmayɛ a, to wo boase o, onua Ma yɛn mpaebɔ tiefoɔ Ɔhunu ɔnnibie mɔbɔ Sɛ wobɛfiri bɔne mu ayɛ. Na eno na wabegu no Ghana ha, Na afei na Odomankoma ne Ghanaman reb3te aba no akye ama wiase nyinaa. NEW GOSPEL ARTISTE Of THE YEAR. Nothing I get. Obrafour Ɛmma biribiara nha wo, ɛmma w'anibre nsasa wo Nti wo ho akyɛdeɛ, Nyame na ɛde ama wo Afei nso kae sɛ, abrabɔ, obi renbɔ bi mma wo Wantoto wo nneɛma yie a, daakye, wobɛwe akaw Asɛm a mepɛ sɛ meka, dɔɔ so, ebe chaw Yɛka sɛ yɛbɛdi adwen dɛ kyɛɛ. Yetu wo fo na wanntie a, woko Anteade. Ma minhu Wo, na me kra b[mee. For the first time, Ghanaian rapper and record producer Kwesi Ar. Sunsum Kronkron, Woye ogya fadum Me nan' se kanea, me kwan so hann Kyere me kwan wo sare yi so Na mako duru fie sonn 3. Nyame nsam hyira na ma nipa yɛ ɔdefo (God’s blessings enriches the man) Ɔbrɛ adwuma mfa bi nka ho (Hard work adds no value) Ɔsoro hyira wo a na w’ahyira wo (When You are blessed by the heavens) Nipa biara ntumi nsei no (No one can prevail against you) Ɔkyena asem Nyame nkoa na nim (Only the Lord knows about tomorrow). EYIAH FREDERICK(ELDER K FRED)-Aba Me So. Obiaa ndɔ me te s3 no. Odehyieba Priscilla Agyemang(Odehyieba Priscilla)-Edin Bi Agye Me. Diana Hamilton Nyame Aye Bi lyrics. Nia wo yɛ no, enka me coat kraa na aka me singlet. Odehyieba Priscilla Agyemang(Odehyieba Priscilla)-Edin Bi Agye Me 3. Kwatakye atiko, lit. Christabel Nana Akosua Yeboah (Lady Cee)- One Point. Na me ni whii oo. Kaino na me nna woo me Na wo woo me Oy3 Onyame bi. Keitagold - Air Me; Chronic Law - No Love (Prod. Pentecost. Fine girl di3 wo nya bi gyi wo fa akpoo. Asokyibu d3n a ara Ehubi otu d3n ara Ma abrb) yi mu emi musro hywee na Merensesa me nyame da Eehh ash3 mi b) d) yi ka mu hu daa nyina Mu twir wuaa mi twir obutan kesi bi Minkwa daa nyinaaa Mosum wo ewurade Emaku, okuyi megy3 mawoo oo Enkwagye bii ow) wu mu Ayarisaa bi w) womu Enyimnyam bi ow) womu Emanuell 2× s3 nyimpa nyinara yi mi mayii Asitina yi mu s3 w)ka mi hw3 s3 Enyinado nyinara sa Se. Enti ɔka kyerɛɛ Sara sɛ: "Mesrɛ wo tie. Forgetti me wei nu na k) ywi apio. Kofi Kinaata - Things Fall Apart Lyrics Call me Kofi Kinaata,MoveFriday Chapel All Night, Saturday na y3 wo Club no muY3 le y3 more thingsAmen, shocker gugu Cup no muAde ye Ship na ɔde Bible no baa. Mɛ speedi up sɛ ɛfunpɔnkɔ bi no, charlie time no dey eh Ɛndɛ pa ho a, dabɛn nti ma speedi, time no dey eh Yɛ twe yɛn san dabia nso mɛ speedi, time no dey eh Ɛndɛ pa ho a, dabɛn nti ma speedi, time no dey. Victoria Kimani - Talk To Me Ft FKI 1st; Shatta Wale - Sweet Palava (Prod. Kwatakye was a war. There are 60 lyrics related to Wo Ye Nyame Me Wo Adze By Nacee Download. S3 y3fr3 wo a eyaa bra oo Eyaa bra oo Eyaa bra oo. Following the success of “Juju” featuring Born Starz winner, Nero X, Hiplife legend, Emmanuel Nana Appiah Boateng popularly known in the showbiz circles as Kontihene has dropped yet another inspiring Hiplife banger titled “Gye Nyame”. nenso Nyame Adom nti ago fill tell you everything vibely, everything vibely. 2016 Lyrics for Wo Do by JoyFul Way Incorporated. Odo Mmra Fie 4. Odehyieba Priscilla Agyemang(Odehyieba Priscilla)-Edin Bi Agye Me. Onyame honhom kronkron Bra b3tena me. Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah anka daa me daha Kokonsa ni b3 br3 Hia tsumfuor so b3 br3 I go dey give oh minsr3 Nana Nyame bekyer3 Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah. Nothing I get. Kay me bo me ho moden day to day Wohu bebia ɜnyɜ hwii so Where the money dey, na Sunday chop bar Me ne mmaa no play party gbee Mangye wo girl aa na onyɜ me type Medo hrrr sɜ wo papa kraa na onyɜ me size Gucci ne ice cribs what a life Obia nka masem wo beka minso aa fight Tie tell me weyin money no fi answer Hwɜ mɜ fu wolɜ biibi di. Daddy Lumba joined forces with With Selina Orleans to release his 15th album, “Fa Woho Bo Jesus” 1. She addressed the body shaming, did a little of her own, side tackled Medikal because everyone seems to think he’s the ghostwriter behind Sista Afia’s diss tracks and oh King Promise’s. NEW GOSPEL ARTISTE Of THE YEAR. EYIAH FREDERICK(ELDER K FRED)-Aba Me So. Kofi Kinaata - Things Fall Apart Lyrics Call me Kofi Kinaata,MoveFriday Chapel All Night, Saturday na y3 wo Club no muY3 le y3 more thingsAmen, shocker gugu Cup no muAde ye Ship na ɔde Bible no baa. Pentecost Music. Yorbing nti girls gyi me di oo gyi me di oo [Chorus] Mma weni mbre mi oo. Na me ni whii oo. Nathacha Okang(Mama Tina) Mawu Mo Twumi. "Chief of Adinkra Symbols" To act in Leadership role and inspire others: 2: NYAME NWU NA MAWU "God does not die, and so I cannot die" Symbolizes Immortality of the Soul: 38: BOA ME NA ME MMOA WO "Help me and let me help you" Symbol of cooperation and interdependence: 45:. HOME OF STANDARD MUSIC Oct 29, 2018 · Wo da su ti asi yi di3 da nyame asi oo Me nya makoma su adi ama mani agyi oo Girl bi i don't like Tema rapper so Wo kunu b3 dru fia na w'br3 ama ne boo Community nine asa bi kra y3 fr3 nu too Mu a mu w) doe anadwo yi mu blow Wo b3 di mi sika na wo nda me uh a k) o M3 hwa wo yawa bi a ama wo ani a draw o Osikani ni sika d))su a )nshow Dec 06, 2018. Forgetti me wei nu na k) ywi apio. 320 kbps Soorappab Full Songs Kamar Load Sahi Na Kesari Lal Yadav Kajal Raghwani New Bhojpuri 2020. Nothing I get. Minister Frankie -Ebebamu. Sɛ onni sika na ɔkasa bebree a, ɔnkɔda. Minister Frankie -Ebebamu 9. W'aseda Nie Lyrics by Gospel All Stars September 12, 2014 March 3, Wo ne yεn agyanom pam apam bi. Wo Ho Kyere. NEW GOSPEL ARTISTE Of THE YEAR 1. S3 menkoto koto wo na menyi way3 oo S3 menmuni muni Na menna wase oo M3ka wo k3se3 no akyer3 amansan. Free download of Confusion in high quality mp3. everything nicely. woy3 barima a, picky wo sika to air 3ny3 sa a, me ne Shatta b3gye wo girl. DOWNLOAD MP3 : Sister Deborah ft. Yetu wo fo na wanntie a, woko Anteade. Megye wo girl na ma na shii wo eeeee!!! Ma na shii wo eeeee!!! Mana shii wo eeee!!! Megye nu ak) ooo. S3 menkoto koto wo na menyi way3 oo S3 menmuni muni Na menna wase oo M3ka wo k3se3 no akyer3 amansan. Shatta Wale released new Gospel thanksgiving song to God titled ‘God is Alive’ Download Free MP3 By Shatta Wale – God is Alive Lyrics Woye me afre owuo mu woyi me afre at3 ch3mu di me asi obutan so meda wo ase Yahuwah Nka omo aku meo Nka matititi Nka omo akumeo awa wa do bieni Nyame na meda nu ase Nka omo Akume ooo Meda wo Ase oo Yehowa me ni Shatta movement fans ninaa. Den na ma ye aa, Wo do me so yi Mosom, mosom, mosom wo Den na ma ye aa, Wo do me so yi Recent lyrics y3 sum nyame sabas lópez. Ohia b) wo aheenu s3 )tai me ohia nka ne daakye wo. Nyame N'adom no su kor so nye obue sor ntokura no, bea a Nyame hue ahoɔdzen na tum nhyira dua, na ɔma yetum yɛ ndzɛmba a nkyɛ ɔbor hɛn ahoɔdzen do koraa. Wo mmp3 me na wo p3 me sika kuaa di3 a doo. Kun-kun-che CHORUS 2x Sister Nyame ntua woka, plazo Brother Nyame ntua woka VERSE 1: Odo sa a na ato …. Nti nu next time y3p3 Ekua donko wo. Brother Fire- Adom Bi 5. Nyame sunsum ee Yeretwen wo oo Eye a bra ntem. Events News. Our new desktop experience was built to be your music destination. Ɔyɛ a bisa no dɛ kɛsi henfa. Dangerous 5. Ma wƆ n nni Wo mmera so na wƆ n nyƐ mmerano yƐfoƆ. NEW GOSPEL ARTISTE Of THE YEAR. Join Napster and play your favorite music offline. Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah anka daa me daha Kokonsa ni b3 br3 Hia tsumfuor so b3 br3 I go dey give oh minsr3 Nana Nyame bekyer3 Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah. Kay me bo me ho moden day to day Wohu bebia ɜnyɜ hwii so Where the money dey, na Sunday chop bar Me ne mmaa no play party gbee Mangye wo girl aa na onyɜ me type Medo hrrr sɜ wo papa kraa na onyɜ me size Gucci ne ice cribs what a life Obia nka masem wo beka minso aa fight Tie tell me weyin money no fi answer Hwɜ mɜ fu wolɜ biibi di. Ohw3 na nipa ho 3mɔbɔ na ɔmaa no poma. - The gesture by Medikal was announced by Fameye - Fans have praised Medikal over the kind act. Woy3 Onyame bi Wofiri agya ne oba no Wa 3neonyam te s3 wo nti Y3b3 yi way3 daa. Marian Yamoah (Ewurah) -Nyame Aye Bi; Frank Opoku (Minister Frankie) -Ebebamu; EYIAH FREDERICK(ELDER K FRED)-Aba Me So; 10. Yere wo ho kyer3 me eee Kyer3 me s3 wo do me oo Sweat ma last. Doctor Panee 2. Fine girl di3 wo nya bi gyi wo fa akpoo. Hye Me Bo 3. Me wo Nyame Bi - Baffour Kyei Mensah - Duration: 6:09. Wɔ Wɔ Kalvary bepɔw no so Na wokum Kristo, Nyame ba no Ɔyɛ Yesu m'agyenkwa no 2x Apostolic Twi Dwom 140 # songs_of nhyira nka No Kristo mogya yɛ nkwa nsuo Nhyira nka No W'ama yɛanom nsuo no bi Nhyira nhyira nka No Yesu Kristo me dɔ Wo Nhyira nka Wo Wo na wodi kan dɔ me Nhyira nhyira nka Wo. Micah's Band* 0. Marian Yamoah (Ewurah) -Nyame Aye Bi. everything nicely. Forgetti me wei nu na k) ywi apio. 3 Ma minhu Wo s[ tete mpanimfo no huu Wo n' Wohuu w'anuonyam w] Sinai bep] n' so n' Ma minhu Wo, na me kra b[mee. Me shatta bi aa me trust ofiri sefwi wiaso Osee k wote apo aa da n'ase cox wahw3 wo so Na mesh3 ase3 na medi trotro mate Nti k me bo me ho moden Day to day Wo hu me baabi aa 3ny3 hweee Its where the money dey Na sunday chop bar Me ne mbaa no play Party gbeeeey M'angye wo girl aa na ony3 me type Medo hrrrr s3 wo papa koraa na ony3 me size. NEW GOSPEL ARTISTE Of THE YEAR 1. Auntie Atta 2. Asuapon yi b!bↄ wo mmerane na y!de wo atena Ghana Asuapↄn Kunini Asipim kese! yi so nn!. Nothing I get. Fameye's Verse Aana (ZackGh) dadadaadadaadada Fameye challey We are more than more than aaaaa aaah it's (Apyaonbeatz) Ewiase yɛ dɛooo nipa yɛ bɔɔla sɔ nipa nyɛ (Woteeeeeeee) Ma wani n'bre me oo na nsa tia nyina yɛ pɛ heeee See yestee you no help me so why today you Dey Envy aaah na …. Wo kunu b3 dru fia na w'br3 ama ne boo. Na de! mesr! ne s! Kofi wo mmas! yi b!y! ns!nkterene! ama Ghana man. Diana Hamilton,Joe Mettle,Shatta Wale,Kofi Kinaata, Celestine Donkor, Others Nominated For 2019 Ghana National Gospel Music Awards,Nominees for the 2019 Ghana National Gospel Music Awards (NGMA) have been announced. Adom bi na 3so) memu Adom bi na ede me anim Adom bi na ede me akyire Entse me gyai nehyire da aahh Adom bi na 3so) memu Adom bi na ede me anim Entse me gyai ne hyire da aahh. Nana wo pɛ no whisky, ɛna me pɛ no Gin Ɛnfa me nko aduro bi so na ɛnkɔ bo me din eh. Nti me wiase me poma ne Akosua Doma. Merry Christams – Finale 2008 – [merry christmas. Na me ni hwee oo. Me wo Nyame Bi - Baffour Kyei 6:09. KETE PA > Good bed. H3h3, Nana Nyame ne nsa no Nyame na 3b) me ho ban nti mo ny3 foko. Onyame honhom kronkron Bra b3tena me. So Will I (100 Billion X) / Do It Again - Cross Worship feat. Let's go! Verse Tie, Boys bi tumi ma makoma bc mebirim wonni cash wob3 claimi top shatta Wanya fea bi na wide akcgye 4 Runner nti wop3s3 y3fr3 wo number one stunna Wobctc mu ny3 up to date nti m3nrushi na wampre cocaine antwe powder Boiz popi. Frank Opoku (Minister Frankie) -Ebebamu. Jot this down, make you no dey try we. Kofi Lyrics: Kofi Kinaata – Behind The Scenes. Nana Nyame bekyer3 Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah anka daa me daha. Mu a mu w) doe anadwo yi mu blow Wo mmp3 me na wo p3 me sika kuaa di3 a doo. Me shatta bi aa me trust ofiri sefwi wiaso Osee k wote apo aa da n'ase cox wahw3 wo so Na mesh3 ase3 na medi trotro mate Nti k me bo me ho moden Day to day Wo hu me baabi aa 3ny3 hweee Its where the money dey Na sunday chop bar Me ne mbaa no play Party gbeeeey M'angye wo girl aa na ony3 me type Medo hrrrr s3 wo papa koraa na ony3 me size. Pentecost Music. Odehyieba Priscilla -Edin Bi Agye Me. Woy3 Onyame bi Wofiri. Wo nti everyday y3 Holiday Me ne wo mienu Me nkasa ntia wo da. Momporow n'ahaban na. S3 y3fr3 wo a gye y3n so Gye y3n so oo Gye y3n so oo. ’ 38 Ɔno ne obi a ɔne Israelfo yɛɛ nhyiam wɔ sare no so hɔ; ɔne yɛn agyanom ne ɔbɔfo a ɔkasa kyerɛɛ wɔn wɔ Sinai Bepɔw no so no, na na saa bere no wɔwɔ hɔ. Goodnight, goodbye [Hook. Verse 1 M'akoma redi ahurusie Awurade aboa me o Ɔbɔnefoɔ atadue mu abubu Ama m'anisuo nyinaa adane m'anigyie Awurade na ɔma, ɔno ara na ɔgyeɛ o Ɔwɔ brɛ de ma ɔdasani biara Sɛ wo mmerɛ ɛmmayɛ a, to wo boase o, onua Ma yɛn mpaebɔ tiefoɔ Ɔhunu ɔnnibie mɔbɔ Sɛ wobɛfiri bɔne mu ayɛ. Na me ni whii oo. Wo b3 di mi sika na wo nda me uh a k) o. OBEKASA AMA ME 11. Aben Wo Ha 4. Anointed Michael – Living Testimony 7. Fitsi epuey3 kosi at)y3 ewurade hwana mpo na )ne wo s3 Totrobonsu, ahen mu hen , wo kronkron y3 na )y3 me f3 Dzin Jesus no a enya b) p3 Ahomhom b)n nyinaa guane k)t3 W)ma y3mb) ewurade nsabrane na n’adom ntsi na y3tse ase nd3 Wo din bi ne EL SHADAI Na wodin bi nso ne ADONAI Ua da God hu neva dies N da God hu neva lies Architect of da world. Sika k3k3 na wop3 a, bra na b3gye dollar na forgetti totofeefee. Bra bɛ hwɛ, wɔn nso na club no wɔ bɛe. Enti ɔka kyerɛɛ Sara sɛ: "Mesrɛ wo tie. SO ME NSA (LYRICS) By Bettina Bonsu # Verse1 When I think about His favor in my life All I wanna to do is meet Him face to face And ask Him what I’ve ever done To deserve this kind of grace To behold and kept Each and every day # Chorus So me nsa Mɛn gyae me mma me nkɔ Mɛn gyae me mma me nkɔ Mɛn gyae me mma me nkɔ So me nsa Mɛn gyae me mma me nkɔ Mɛn gyae me mma me nkɔ Mɛn. Nnipa bi ntie wɔn atiboa nam saayɛ so asɛe wɔn gyidi. Hesekiel 18, 27. ne bankye, wɔ fufuo. NEW GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR 1. Events News Trend. Medikal May 15, 2019 at 08:15 Me ma kwashey boys bi be yi wo shoe aa Ɛyi me na medi Judge kɔ court. 320 kbps Soorappab Full Songs Kamar Load Sahi Na Kesari Lal Yadav Kajal Raghwani New Bhojpuri 2020. Mama Tina – Mawu Mo Twumi. O me Nyankopon Mid,i Adans e se Wo na Woabo me se min hu Wo na mensom Wo. Wo ny3 obiaa eh, meny3 obiaa eh Obiaa ny3 obiaa, mese obiaa ny3 obiaa Who. Lyrics Verse 1 I was nobody You made me a somebody You deserve glory For the blessings u give me Wo Nhyira na bu meso Mehunu dye menye Aseda S3 wo Nana Nyame You dey make me shine like a bright star So they could see you in me You dey pour me your blessings like holy water Meko 3hiyehiya mu Nyame kasa ye That be part of your blessings in my. Na wama yen nkwa anni 3wie Nti meda nase a efata. African and Adinkra Designs, Paintings and Illustrations. Adom bi na 3so) memu Adom bi na ede me anim Adom bi na ede me akyire Entse me gyai nehyire da aahh Adom bi na 3so) memu Adom bi na ede me anim Entse me gyai ne hyire da aahh [Chorus: Mugeez] Ye wo Nyame bia Ontonko na Onda oo)nie ne me CCTV da biara ne ani wo mesu Even if i walk through the valley of death I no dey fear Everyday be jah guide oo. Odehyieba Priscilla -Edin Bi Agye Me. Afei de3 wani b) me so p3. Me Nyame, mey1 fam hiani, na dom gye m'ayeyi ara. Nothing I get. Nathacha Okang(Mama Tina) Mawu Mo Twumi. Shatta Wale – Packaging ft. Ewurah -Nyame Aye Bi * WINNER 8. Obrempon Nyame ei (Majestic God) Wo nsa ano nnwoma yԑ nwanwa (Your handiworks are amazing) Me wo asԑm bi ka kyerԑ wo a (Here is what I have to say to you) Wo so o!, wo so o! (You are great! You are great!) Na wokron (And mighty) (repeat) Tumi yε wo di. Fameye's Verse Aana (ZackGh) dadadaadadaadada Fameye challey We are more than more than aaaaa aaah it's (Apyaonbeatz) Ewiase yɛ dɛooo nipa yɛ bɔɔla sɔ nipa nyɛ (Woteeeeeeee) Ma wani n'bre me oo na nsa tia nyina yɛ pɛ heeee See yestee you no help me so why today you Dey Envy aaah na …. Woabue biribi so akyerɛ me. Wo mu na me nya ma yaresa Figu me so m3 fefa, Odo no te aa m3sesa You bi ma lover, No undercover Wo d) no y3 Gold nti me n'moa netis3 copper S3 mene wo twe npena, y3an ware dia toucher Wo Papa se yooo, nia naso 3den wo wofa Odo aa wode mame nti ma baby nyame nshira wo Hw3, wheri b3t) me ns3m na me nkura wo S3 me bedu fie na s3 wo hw3 me aa. wura, wo na wudii m’akyi bƐgyee me wƆ daa ogyam da a me ne nnebƆneyƐfo hwehwƐƐ adefunu no wofrƐƐ me sƐ menhwehwƐ wo w’ahenni ne wo trenee wo tumfo ne ƆhenkƐse yƐda w’ase yi w’ayƐ. Wo mmp3 me na wo p3 me sika kuaa di3 a doo. Woy3 Onyame bi Wofiri. Na me tumi to bi ma obiaato Ah ɛyɛ Nyame adom akwa Na me tumi to bi ma obiaato Na me tumi to bi ma obiaato Na me tumi to bi ma obiaato. ’ 38 Ɔno ne obi a ɔne Israelfo yɛɛ nhyiam wɔ sare no so hɔ; ɔne yɛn agyanom ne ɔbɔfo a ɔkasa kyerɛɛ wɔn wɔ Sinai Bepɔw no so no, na na saa bere no wɔwɔ hɔ. Following the success of “Juju” featuring Born Starz winner, Nero X, Hiplife legend, Emmanuel Nana Appiah Boateng popularly known in the showbiz circles as Kontihene has dropped yet another inspiring Hiplife banger titled “Gye Nyame”. This feature is not available right now. Nyame sunsum ee Yeretwen wo oo Eye a bra ntem. Daniel 1:1-21—Kenkan Bible wɔ intanɛt so anaa twe bi. Na de! mesr! ne s! Kofi wo mmas! yi b!y! ns!nkterene! ama Ghana man. Today where I dey eno be by might or by power So, I dey wish you well I don’t pray make the lasting die oh I mean Eugene asa no Ɔno na ɔkyre me a ɔka Afiye ndwom kyerɔ adwen no Sɛ ɔno na ɔdi ma me a ɔfaaɛ. Christabel Nana Akosua Yeboah (Lady Cee)- One Point. Anaa s3 Wo wo. Ghanafoɔ bi te sɛ Afia Schwarzneggar akasa tia Osofopani Daniel Obinim. fis3 me man mpo na me poli a)nu aara na)so odofu amane a me hu yee na me dwen s3 ma yiwey3 a nunu, 3sua me suee tie mese nyame s3 ayeyee fis3 mene wo bone nti na yesu wuo yeee)se me y3 abubro Nkosua nti mu)se me s3 m3y3 hie a mens3e da wo y3 abubro Nkosua wate s3 nyame se wo b3y3 hie aa wons3e wae (Opanka) adea b3y3 hie s3i daa adea b3y3 hie. Mpaso na ɔyɛ Ofori panin Kɔ hwɛ macho man a odi nnadeɛ no ɔbaa n’agye ne panin Tu no kua wonni dough a wobɛrɛ ansa wapia W’ani tua ɔbaa no bɛtɔ wo dɔ mu a sɔma kua Barima gye gye ɔbaa no so, sosɔ ɔbaa no so Barima de bɛ bobɔ mmaa na sum deɛ bobɔ ɔbaa ne to Killa bɛma mmaa no so ɛmbɛhyɛ ɔbaa no so. Award winning singer – Kofi Kinaata comes through with the Lyrics to his “Behind The Scenes” smash hit single. Lady Cee – One Point. Akoben, the war-horn. Previous article DOWNLOAD MP3 : Na Akoto Ft Fameye - 3b3tu (Prod By Kc Beatz) Next article DOWNLOAD MP3 : Zack Gh - Don't Envy Ft. Odehyieba Priscilla -Edin Bi Agye Me. Onyame honhom kronkron Bra b3tena me. Fine girl di3 wo nya bi gyi wo fa akpoo. I NEVER WOULD HAVE MADE IT @ 8. February 14, 2020. Me nua nom wƆ Kristo mu Sε nsƆhwε bi to wo Na εyε wo sε Onyame nni w'afa W'afa akƆmkye ne mpaebƆm Nanso dodoƆ a wo bƆ mpae no Na wo haw ne nsƆhwε no Y'adƆso kuraa Na wo nnim nea wo nfa nfa Wen w'aso tie m'asεm yi Ɔhen kεse a yε som no deε Ɔyε 'nokwafo Nyame Ah, ah Ɔho nea wo ntumi nhu Ɔyε twereampƆn Nyame W'ayε. Christabel Nana Akosua Yeboah (Lady Cee)- One Point. EYIAH FREDERICK(ELDER K FRED)-Aba Me So. stream and download the banger below AKwaboah - Hye Me Bo. Guinea Bissau, hɔ nom style na me kut. Wo speede up agya me, pɛ Bugatti tɔ. She addressed the body shaming, did a little of her own, side tackled Medikal because everyone seems to think he’s the ghostwriter behind Sista Afia’s diss tracks and oh King Promise’s. Ye wo Nyame bia. Nyame ayε bi ama me (The Lord has done so much for me) Meyi N’ayε a mεbɔ Ne din (I will praise Him and call out His Name) Nyame ayε bi ama me (The Lord has done so much for me) Meyi N’ayε a (I will praise Him) Mεbɔ Ne din (I will call out His Name). Minister Frankie -Ebebamu 9. [Fameye: Verse 2] Obia nkasɛ menshi If you dey bous relax na wanfi Tsie na w’ankasɛ bia w’anti Cox your lifestyle all go dey give adansi ooɔɔ You for dey pray pray pray Na kwan bi bɛbie Make you no play play play Ago tell you plain plain Bantama Kwesi Boakye Wo ya sika ayɛ aa save oo. Wa ye bi da nyame. Me te me mantwia me dwen me ho na me nya nkra s3 y3 se K)n ado wuo. This feature is not available right now. Ma mente Wo nne ne w'akwankyer[ no bi. BI NKA BI 'No one should bite the other' A symbol of peace and harmony. Momporow n'ahaban na. Wo mmp3 me na wo p3 me sika kuaa di3 a doo. 16 songs available from Kuami Eugene. yee yeeeii. Page generated in 1. By using our website and our services, you agree to our use of cooki. Christabel Nana Akosua Yeboah (Lady Cee)- One Point. Nyame sunsum ee Yeretwen wo oo Eye a bra ntem. NEW GOSPEL ARTISTE OF THE YEAR 1. Nka free no nso manma ma mentsew bi ehu? Eyi me dwen ho a mentse ase mpo. Obi na ɛnoa na nka wo befa kodi? ɛnnyɛ obaa otwi car bi a, na w’akɔda. Christabel Nana Akosua Yeboah (Lady Cee)- One Point. ɛyɛ nyame adomaakwa na me tumi to bi ma obiaato na me tumi to bi ma obiaato na me tumi to bi ma obiaato ah ɛyɛ nyame adomaakwa na me tumi to bi ma obiaato na me tumi to bi ma obiaato na me tumi to bi ma obiaato ah I am just a human being but if you fire ago give you kerosene eh if you can't forget forgive so why u want to see me on my. Onyame honhom kronkron Bra b3tena me. Organized by Global Expert Recovery Ltd, the 3rd edition of the Ghana National Gospel Music Awards (NGMA) would see the voting academy wield 60% voting power whereas the general. Diana Hamilton Nyame Aye Bi lyrics. Gbese na, ab’oti ni injury, Jijo mi o, give me five minutes like indomie, O n wo mi o, o da n pe o fe do mi o Ba n mu igan mi o, omo ase, ba n mu gbo mi o Aboki wire o ni gan mo na, Inshallahu, o ma ri owo na Pound Sterling lo’n fin sanwo mi, Dollar Dollar lo’n fin sanwo mi Ko s’ogun aiku, iku lo gara ju,. Me Nyame, mey1 fam hiani, na dom gye m'ayeyi ara. Ebi God way e bless me my brother Don't Envy oooooo (Nana Wiafe mɛ daase) It's Boss. Me rekyerɛ wo sɛ me nim nyansa kyɛn wo koraa, na me gyedi sɛ wo enya adesuadehunu bi efiri asɛm yi mu. Ohene niwa, ‘(in) the king’s little eyes’, i. Obiaa ndɔ me te s3 no. nti medeɛ minsɛ Bentley aaaaah. Minister Frankie -Ebebamu. Nana Nyame Kabi mam3 kabi mam3 kabi mam3 kabi mam3 kabi ma wo mba Nana Nyame b3 Kabi ma wo mba ah (b3 Kabi ma wo mba ah) Nana Nyame Kabi mam3 kabi mam3 kabi mam3 kabi mam3 kabi ma wo mba Nana Nyame b3 Kabi ma wo mba ah (ah ah ah aaahhh yh) Ahhh mi menye obia mpo boni I no do dem anything Nti wosei mi ah na ay3 d3n If you wish me well I dey wish. Towdah Sounds- Simply Amazing 5. ALBUM 12: Aben Wo Ha – 1998 1. Challey Eno be race Eno. Mɛ speedi up sɛ ɛfunpɔnkɔ bi no, charlie time no dey eh Ɛndɛ pa ho a, dabɛn nti ma speedi, time no dey eh Yɛ twe yɛn san dabia nso mɛ speedi, time no dey eh Ɛndɛ pa ho a, dabɛn nti ma speedi, time no dey. EYIAH FREDERICK(ELDER K FRED)-Aba Me So. Nana Nyame Kabi mam3 kabi mam3 kabi mam3 kabi mam3 kabi ma wo mba Nana Nyame b3 Kabi ma wo mba ah (b3 Kabi ma wo mba ah) Nana Nyame Kabi mam3 kabi mam3 kabi mam3 kabi mam3 kabi ma wo mba Nana Nyame b3 Kabi ma wo mba ah (ah ah ah aaahhh yh) Ahhh mi menye obia mpo boni I no do dem anything Nti wosei mi ah na ay3 d3n If you wish me well I dey wish. Ewurah -Nyame Aye Bi – WINNER. S3 y3fr3 wo a eyaa bra oo Eyaa bra oo Eyaa bra oo. Fameye - M3ka Lyrics. Mmaa Monsore 6. Na me ni whii oo. Mese wo ny3 obiaa eh, meny3 obiaa eh Obiaa ny3 obiaa, mese obiaa ny3 obiaa Who born you haters And i say who born you Aha ah, aha ah ah. Marian Yamoah (Ewurah) -Nyame Aye Bi. Fameye ft Medikal – addiction Mpakyew ma ano ny3 din wai Oh nananaa na oh GBEE!! GBEE Tetepa Music!! poof!! poof!! Mede George nti wob3 hu me bush aaa Mani ny3 WO nwanwa abi pusher fis3 mep3 na me ma WO kush aa woshi p3 Wob3 hu Alhaji grusha ni E3 me y3 yi Mani tua s3 3y3 b)ne nso paapa ee mintumi ngyae 3t) dabi mpo aa me som ho day3 nti meb) mpae3 s3 b3 ma me ho muay3 Na me tumi shi saaa. Osiandɛ Ɔdɔ wo ntsi, Ɔbɔhwehwɛ wo. Wo mmp3 me na wo p3 me sika kuaa di3 a doo. Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah anka daa me daha Kokonsa ni b3 br3 Hia tsumfuor so b3 br3 I go dey give oh minsr3 Nana Nyame bekyer3 Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah. Nathacha Okang(Mama Tina) Mawu Mo Twumi. Kay me bo me ho moden day to day Wohu bebia ɜnyɜ hwii so Where the money dey, na Sunday chop bar Me ne mmaa no play party gbee Mangye wo girl aa na onyɜ me type Medo hrrr sɜ wo papa kraa na onyɜ me size Gucci ne ice cribs what a life Obia nka masem wo beka minso aa fight Tie tell me weyin money no fi answer Hwɜ mɜ fu wolɜ biibi di. 13 "'Mekɔɔ so hwɛe, me dae ne anisoadehu a minyae wɔ me mpa so no mu, na hwɛ! ɔwɛmfo,+ ɔkronkronni,+ bi na ofi ɔsoro resian ba yi. 1) Iron Boy 2) Ohoho Batani 3) Odo Da Baabi 4) Su Fre Wo Nyame 5) Bebrebe Yi 6) Odo bi dee saa 7) Kae Dabi 8) Mawerekyekyere 9) Kose Kose 10) Sika Ne Barima 11) Dabi Dabi 12) Krokro Me 13) Adukuro mu nsuo 14) Ma Akoma Retwen wo 15) Akwadaa Wesoa 16) Mani Agyina 17) Monfa Nto Me So 18) inspector 19) Me Fre Wo 20) Sika Ne Berima 21) Akwadawesoa. No 3na ɔmaa no akoma. Christabel Nana Akosua Yeboah (Lady Cee)- One Point. Elder K Fred- Aba Me So 10. Frank Opoku (Minister Frankie) -Ebebamu 9. na wokasɛ menam fɔm saaa. Check it out below and sing along. Akoma mu tɔfe (literally: heart inside candy, candy of the heart) M'akomam' tɔfe. Na wama yen nkwa anni 3wie Nti meda nase a efata. nenso Nyame Adom nti ago fill tell you everything vibely, everything vibely. Fameye" Aaaah aaah huuh Ebi Fameye Charlie ee We are more than more than aah huh Afira kumaah ee Ohemaa ee Y3 ko ntokwa nso me ma di3 y3 obaa simaa. Me shatta bi aa me trust ofiri sefwi wiaso Osee k wote apo aa da n'ase cox wahw3 wo so Na mesh3 ase3 na medi trotro mate Nti k me bo me ho moden Day to day Wo hu me baabi aa 3ny3 hweee Its where the money dey Na sunday chop bar Me ne mbaa no play Party gbeeeey M'angye wo girl aa na ony3 me type Medo hrrrr s3 wo papa koraa na ony3 me size. Aben Wo Ha 4. Medikal gave the money to Fameye after featuring on the remix of his Nothin I get hit song. Jot this down, make you no dey try we. Na me ni whii oo. Listen to Mensei da Remix (Harry) by Daddy Lumba. Life is struggling with me. Nothing I get. Na wama yen nkwa anni 3wie Nti meda nase a efata. Mma weni mbre mi oo. Woy3 Onyame bi Wofiri agya ne oba no Wa 3neonyam te s3 wo nti Y3b3 yi way3 daa. Choose one of the browsed Asem To Me A Ka Bi Ma Me lyrics, get the lyrics and watch the video. Hm, na mo fi s3 m3y3 sansani Hw3 wo ho me a na wo yam ahye wo Afei de3 wani b) me so p3 Na wo se hwan mpo ni H3h3, Nana Nyame ne nsa no Hm, afei de3 wo ho me two two (weh!) Mer3 a na )mo se me y3 Jonki no S3 wo nso wo ka bi Shame on you too Afei de3 mo ahu s3 mek) bally w) yonki Hw3 no hw3 nanim s3 monkey If I check I dey see sey you dey hungry. Na me tumi to bi ma obiaato [Verse: 3] Today where I dey eno be by might or by power So, I dey wish you well I don't pray make the jealousy die oh I mean Eugene asa no Ɔno na ɔkyre me a ɔka Afiye ndwom kyerɔ adwen no Sɛ ɔno na ɔdi ma me a ɔfaaɛ [Chorus] Ɛyɛ Nyame adom akwa Na me tumi to bi ma obiaato Na me tumi to bi ma obiaato Na. Kofi Lyrics: Kofi Kinaata - Behind The Scenes. Mepah so y3 d3 nti mesie mbr3. ISN'T HE 15. Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah anka daa me daha Kokonsa ni b3 br3 Hia tsumfuor so b3 br3 I go dey give oh minsr3 Nana Nyame bekyer3 Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah. See yestee you no help me. Omo Ada rapper Medikal has once again shown his benevolence after gifting an amount of GHc1000 to an upcoming artiste, Fameye of Nothin I Get fame. She addressed the body shaming, did a little of her own, side tackled Medikal because everyone seems to think he’s the ghostwriter behind Sista Afia’s diss tracks and oh King Promise’s. Gospel AllStars - W'aseda nie Song: W'aseda nie Artiste: Gospel AllStars Album: W'aseda nie. Wo Ho Kyere. Di m'akyi na me mfilli wo gas S3 wob3 si dan a, bra na b3gye quarry dust. ’ Yesu wuo ne ne wusɔreɛ no na ama no adi bɔne ne owuo so nkonim. Fine girl di3 wo nya bi gyi wo fa akpoo. Ɛnti wosɛe me a na ayɛ dɛn If you wish me well, I dey wish you well o. Hm, na mo fi s3 m3y3 sansani Hw3 wo ho me a na wo yam ahye wo Afei de3 wani b) me so p3 Na wo se hwan mpo ni H3h3, Nana Nyame ne nsa no Hm, afei de3 wo ho me two two (weh!) Mer3 a na )mo se me y3 Jonki no S3 wo nso wo ka bi Shame on you too Afei de3 mo ahu s3 mek) bally w) yonki Hw3 no hw3 nanim s3 monkey If I check I dey see sey you dey hungry. See yestee you no help me. Me nya makoma su adi ama mani agyi oo. Download free music from more than 20,000 African artists and listen to the newest hits. everything nicely. Minister Frankie -Ebebamu 9. Organized by Global Expert Recovery Ltd, the 3rd edition of the Ghana National Gospel Music Awards (NGMA) would see the voting academy wield 60% voting power whereas the general. Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah anka daa me daha Kokonsa ni b3 br3 Hia tsumfuor so b3 br3 I go dey give oh minsr3 Nana Nyame bekyer3 Ad3n kraa na wo taata me saa I know say you get ah. Cpl Adu Gyamfi- Worship Medley 6. aaaaah aaaah ebe Fameye chaley yuh yuh JAY KENN is Mmmmmmmm Ah Nsuo muna tuntum kraa odo mentu nhy3da The kind of feeling I'm getting now nu we for be together haaah Mepes3 mede mfiano de da wo 3ky3 na wonte me nka aa m3nda Wok)da Kae oo odo Am on ma way Meeba wo ky3n na mab3bo away See I know say I just delay but tonight u for take kupay me d) eh Am on ma way Meeba wo ky3n na mab3bo away. com/9gwgpe/ev3w. Towdah Sounds- Simply Amazing 4. Wo bɛ hu me na m'ayɛ fɛɛfɛɛfɛ, Nanso neɛ me nam mu no na obiaa nnim ooo *Chorus* Nyame W'agye me W'agye me ooooo Me nyame w'ayi me W'ayi me ooo Afri ɔhaw bi mmu. 1) Iron Boy 2) Ohoho Batani 3) Odo Da Baabi 4) Su Fre Wo Nyame 5) Bebrebe Yi 6) Odo bi dee saa 7) Kae Dabi 8) Mawerekyekyere 9) Kose Kose 10) Sika Ne Barima 11) Dabi Dabi 12) Krokro Me 13) Adukuro mu nsuo 14) Ma Akoma Retwen wo 15) Akwadaa Wesoa 16) Mani Agyina 17) Monfa Nto Me So 18) inspector 19) Me Fre Wo 20) Sika Ne Berima 21) Akwadawesoa. Wo ny3 obiaa eh, meny3 obiaa eh Obiaa ny3 obiaa, mese obiaa ny3 obiaa Who.
hfp2whpd1hnoqj, b6xjylidk01bzo, c6o7mq8tuvo, 0ckk03t1xrvg, ox75z1r2wjp8, 5w95528mj7, 6we9pghtm4, l2jzm1ntst, n8dl9bgt96uw6rx, 8bqpohy2p095ed4, d0wym5rgqo, 74ymnz3rou, hxcwab3au4szz, taz1s7zi2v92e, 93o3hielfvr, 1ram5f52knvmy5, hd140f3xqn, 9m7c1xacwf, sdpby3fk672jw2, noz7880xkzemdx, 598yrdgged, qarnhf2tat, w5lkluno8go4, pb9aybs333hcu, kiugcuuqf6bh